Gentse Steenweg 64 9200 Dendermonde
+32 497 360 003
obesitascenter@hotmail.com

Sleeve gastrectomy

 

Deze kijkoperatie bestaat erin het grootste gedeelte van de maag, het rekbare gedeelte, te verwijderen. Hierdoor is de ingreep NIET omkeerbaar. Een omkeerbare versie wordt momenteel onderzocht.

De belangrijkste componenten van de maag blijven echter behouden, inclusief de uitgangsspier (pyloor). De werking van de maag blijft dus op lange termijn ongewijzigd.

De maag wordt dus veel kleiner gemaakt en krijgt de vorm van een (mini-) banaan. Oorspronkelijk is het volume bijzonder klein, dit tengevolge de normale reactie van het lichaam na een operatie, met veel zwelling en verstijving. Na verdwijnen van deze normale symptomen, na zowat drie maand, bedraagt het uiteindelijke volume (het zgn functioneel volume) ongeveer 300 cc, de grootte van een “pint”.

Het verminderd maagvolume heeft uiteraard minder capaciteit voor gevolg en de patiënt voelt zich vlugger verzadigd.

Bovendien bevat het verwijderd gedeelte van de maag de hongerreceptoren, zodat na een sleeve gastrectomie de patiënt typisch zal vermelden nooit honger te hebben.

Deze operatie is strikt restrictief. Bij patiënten met minder goed gewichtsverlies kan deze ingreep later gecomplementeerd (vervolledigd) worden met een tweede ingreep, die anders functioneert, nl. door de ingenomen calorieën niet volledig op te nemen (de duodenal switch, een malabsorptieve ingreep, zie hieronder). Dit wordt in ongeveer 25% van de patiënten ook daadwerkelijk uitgevoerd. Soms kan van meet af aan kan beslist worden de sleeve als 1ste stap te laten fungeren voor de duodenal switch operatie.

De sleeve gastrectomie laat gemiddeld een verlies van 70% van het overgewicht toe. Op lange termijn kan de sleeve gastrectomie patiënt echter weer gaan verzwaren. Dit komt niet door uitrekken van de maag, maar wel door een funeste aanpassing van de eetgewoontes door frequent en/of verkeerd te eten, of te drinken (vloeibare calorieën).

Eén op vijf patiënten ontwikkelt reflux (zuurbranden) onmiddellijk na de operatie. Dit is een rechtstreeks gevolg van de sterk verminderde elasticiteit van de maag, waardoor vooral na het eten zuur gaat bovendrijven, tot in de slokdarm. Na enkele maanden verdwijnt deze reflux alweer, wanneer de maag en maaglediging normaliseren. Slechts zelden zal een sleeve gastrectomie patiënt blijvend zuurremmers moeten innemen.

De sleeve gastrectomie is ogenschijnlijk technisch bijzonder eenvoudig. In werkelijkheid betreft het een zeer delicate ingreep, die alleen in ervaren handen veilig kan uitgevoerd worden. Desalniettemin gaat er in 5% van de gevallen toch nog iets serieus fout en ontstaat er bvb. een scheurtje op de hechtingslijn van de maag. Men spreekt dan van een lek of een fistel. Deze complicatie doet zich meestal onmiddellijk voor en is dan te wijten aan een scheur van de weefsels, meestal aan het topje van de hechtingslijn. Dit kan veroorzaakt worden door overdruk in de sterk verkleinde maag. Precies daarom wordt er tijdens ingreep meestal een sonde geplaatst, die via de neus tot in de maag reikt. Deze maagsonde wordt daags na de ingreep al verwijderd. Een lek kan zich echter vrij laat (tot 6 weken na de ingreep, veel minder frequent) voordoen, en uit zich dan in een abces net onder de linker diafragmakoepel. De patiënt klaagt typisch van kortademigheid, koorts, schouderpijn en algemeen onwelzijn. De diagnose wordt gesteld door een CT scan, en meestal wordt de ettercollectie aangeprikt tijdens deze scan.

Het lek (zowel onmiddellijk als na lanfere tijd optredend) zelf wordt behandeld door onder algemene verdoving een plastiek buisje (een stent) in te brengen dat door uitzetting de maag volledig bekleedt aan de binnenkant, wat het gaatje terdege bedekt en toelaat te genezen. De stent laat de patiënt toe vroegtijdig naar huis te gaan gezien hij in staat is te drinken en vloeibare voeding te nuttigen. Sommige mensen (ongeveer één derde) hebben vrij veel last van dit vreemd voorwerp, dat meestal na zes weken kan verwijderd worden via een gastroscopie, opnieuw onder algemene verdoving in de dagkliniek.

Voordelen

  • delicaat, maar niet echt een zware ingreep
  • functie van de maag onveranderd
  • in geval van onvoldoende gewichtsverlies kan de ingreep vervolledigd worden tot duodenal switch

Nadelen

  • 5% kans op verwikkelingen
  • reflux (maar verdwijnt meestal weer)
  • vergemakkelijkt de ontwikkeling van verkeerde eetgewoontes
  • niet omkeerbaar