Gentse Steenweg 64 9200 Dendermonde
+32 497 360 003
obesitascenter@hotmail.com

Duodenal Switch

 

 

 

Dit is een bypass operatie, echter niet van de maag (die blijft grotendeels bewaard met inbegrip van de belangrijke pyloor sluitspier), maar wel van de twaalfvingerige darm en een groot stuk van de dundarm (deze vormen samen de billiaire lis). Het meer stroomafwaarts gelegen gedeelte van de dundarm wordt verbonden met de maaguitgang en wordt op een 200 cm lager opnieuw verbonden met de uitgesloten dundarm (deze 200 cm darm vormen de alimentaire lis of voedingslis). De voedselstroom komende van de maag (alementaire lis) en de stroom gal en pancreassappen komende van de uitgesloten darm (billiaire lis) worden aldus vermengd doorgaans op 75 cm van het uiteinde van de dundarm, dus de overgang dundarm dikdarm. (deze laatste 75 cm vormen de gemeenschappelijke lis of common limb).

Deze constructie houdt in dat:

  • koolhydraten en eiwitten opgenomen worden over de totale lengtevan de niet gebypasste darm. De opname van eiwitten met name wordt verzekerd mede gezien het feit dat de maagfunctie grotendeels behouden bleef.
  • de vetabsorptie beperkt blijft tot de laatste 75 cm dundarm. (op dat niveau gebeurt door vermenging met gal en pancreassappen met de vetstoffen een omvorming van die vetstoffen die opname mogelijk maakt). Op dat niveau tevens gebeurt de heropname van galzouten, wat belangrijk is voor de levensnoodzakelijke aanmaak van bouwstoffen in de lever (cholesterol)

Met de duodenale switch constructie zal een verkorting van de “gemeenschappelijke lis” dus alleen invloed hebben op het vetmetabolisme.Opname van eiwitten en koolhydraten wordt door een verkorting van deze gemeenschappelijke lis niet beïnvloed; en hangt alleen af van de totale lengte voedingslis + gemeenschappelijke lis. Gezien deze echter beperkt (zo’n 275 cm) is moet men attent blijven op een voldoende inname van eiwitten (100 gr. per dag is nodig) Verder ziet men hier dus ook een bypass constructie thv; de twaafvingerige darm zoals bij de maagbypass moeten vitamines en mineralen hierom ook gesupplementeerd worden. Bijkomend probleem is de vetmalabsorptie wat inhoud dat vetoplosbare vitamines (ADEK) maar moeizaam worden opgenomen en dus van dichtbij moeten worden gevolgd.

Voordelen

  • Zeer efficiënt qua gewichtsverlies.
  • Omkeerbaar wat het darmgedeelte betreft.
  • 100 % genezing van diabetes type II.

Nadelen

  • Vrij zware ingreep, wordt echter meestal in 2 etappes gedaan.
  • Zeer nauwkeurige medische opvolging nodig ivm mogelijke tekorten.
  • Kans tot steatorhee (vetdiarree) is reëel en kan inname van cholesteramine (Qeustran, colestid) vereisen NB: voldoende vetinname blijft wel degelijk noodzakelijk voor een correct functioneren van het lichaam.
  • Kans op gistingsdiarree tgv onvolledige opname van koolhydraten. Een suikerbeperking is dus wel degelijk aan de orde.

Ivm de duodenale switch zijn er een hele hoop misverstanden, meestal te wijten aan verwarring met de Scopinaro, (BPD). Het grote verschil bestaat erin dat de gemeenschappelijke lis bij DS langer is, wat minder vetdiarree inhoudt en dat de integriteit van de maagfunctie behouden blijft door preserveren van de pyloorspier. Zo kan de diarree na een DS doorgaans vrij makkelijk in bedwang worden gehouden en beperkt ze zich meestal tot 2 à 3 losse stoelgangen vroeg in de morgen. Ook de karakteristieke lijfgeur, (vrij typisch na BPD vormt geen probleem zolang de koolhydraten inname beperkt blijft.

In geval er toch ondervoeding (malnutritie zou optreden kan dit vrij makkelijk opgevangen worden door het plaatsen van een voedingsbuisje rechtstreeks in de uitgesloten darm (jejunostomie). Deze behandeling heeft als groot voordeel tov de IV voeding, dat de patiënt thuis kan bijgevoed worden zonde risico.